…detta har jag sett på webben

Vad gäller publicering på webben har jag sett mycket bra
och mycket som varit mindre bra.
När de digitala verktygen kom öppnades en helt ny värld av möjligheter,
men mänsklighetens kollektiva “konsekvenstänk” kanske inte riktigt
uppgraderades i samma takt. Men i detta inlägg tänkte jag först
och främst nämna mina positiva erfarenheter av digitala verktyg och publicering.

Att använda digitala verktyg i undervisningen i en klass
kan öppna upp och hjälpa enskilda elever vad gäller inspiration,
intresse, att få möjlighet att uttrycka sig etc. Som ett exempel kan vi fundera kring
det vi fick höra om igår på Fredriks lektion, att verktyget du använder
kan vara avgörande. Ett barn hade ritat en teckning. En teckning med en tjock penna
och en teckning med en tunn penna. Det var dock bara 3 månader emellan teckningarna.
Tjock tuschpenna vs. tunn penna. Det som såg ut som en rekordsnabb utveckling
kanske egentligen berodde mest på det verktyg barnet använt?

Jag har sett detsamma med min son vad gäller digitala verktyg.
Han går i 3:an och ogillar verkligen läxorna. Speciellt matteläxan.
I deras klass introducerades ett webbaserat matteverktyg som skulle användas
både i skolan och hemma. Bland annat skulle de göra sina läxor,
dvs matteuppgifter i programmet och läxan rättades direkt.
För min son blev detta ett verktyg som gjorde att han snarare
såg fram emot läxan än tvärtom. Han hade inte blivit bättre på matematik,
för det var inte där problemet låg, utan han hade fått ett verktyg
som gav honom inspirationen att prestera det som behövdes.

Det finns ju också i princip obegränsade möjligheter att nå ut via digitala verktyg.
Du kan ge någon på typ Grönland en kurs i virkning på webben
med återkoppling via chat eller mail. Jag ser mycket positivt med digital verktyg.
Vad gäller gymnasiet och skolan i Sverige så finns också mycket bra med digitala resurser.
Om en elev har behov av en timeout, pga stress eller annat så kan det vara skönt
att sitta själv och arbeta med hjälp av digitala verktyg och
kunna hänga med i undervisningen trots omständigheter.

Mina förväntningar är att jag ska få verktyg att kunna undervisa
och inspirera mina kommande elever.
Jag vill få säkerhet kring verktygen
och mina personliga önskemål är att kunna fråga om, utan att behöva känna sig dum 😉
Bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite typ. 🙂

One thought on “…detta har jag sett på webben

  1. Tycker det här inlägget är en bra ingång till den här kursen. Men är ju också sugen på att de höra negativa erfarenheterna. Min upplevelse är det oftast talas om det positiva eller uteblivna -erfarenheter.
    ..och att vår uppgift att inte bara lära oss hur vi använder verktygen utan också varför vi gör det.

    Och hur! Du tar upp Fredriks historia, varför kan vi inte tillämpa det i skolan också. Varför ska kids lära sig animation på ett väldigt styrt sätt i en platta. Varför kan vi inte ge dem tillgång till ett stort program med fler valmöjligheter. Hur gör vi det på bästa sätt?

Leave a Reply