Seminarie-reflektioner

Sättet vi människor har lärt ut på i västvärlden och det förväntade sättet du SKA ha lärt dig på har inte förändrats särskilt mycket på hundra år. Det har skett i ett klassrum, med en lärare framför sina elever. Det är först nu, de senaste 10 åren som det på allvar har börjat ske en förändring. Intressant det som står på sidan 52 i Design för lärande; “Både leksaker och läromedel är semiotiska resurser som formas i ett socialt samspel och får sina innebörder och relevansmarkörer i detta samspel. Därigenom utvecklas en tradition av accepterade förhållningssätt och aktiviteter.” Så länge vi har accepterat att något är det enda rätta sättet så finns det kvar. Det leder mig in på nästa term som är mobilt lärande;

Termen mobilt lärande (s. 64) tycker jag är tilltalande. Vi är alla så olika och vissa tycker om att sitta i ett klassrum och lyssna, lära tillsammans med andra och tar till sig kunskap så, medan det finns andra där andra metoder passar mycket bättre. Mobilt lärande öppnar upp för en helt annan framtid för dessa.

I design för lärande står det om böcker av papper v.s läsplattan som verktyg. En intressant frågeställning är om behovet av riktiga tryckta fysiska böcker finns för att det fortfarande finns de som är vana vid detta sedan uppväxten, eller om det i framtiden helt kommer ersättas av digitala böcker.

8 thoughts on “Seminarie-reflektioner

  1. Pingback: buy backlinks
  2. Pingback: Show on FYI
  3. Pingback: check this

Leave a Reply