Seminarie 2, 26/2

Lite tankar kring interaktion. Intressant med texten om den visuella distansen och hur text och bild antingen samverkar för att skapa intimitet i exempelvis vissa reklamannonser eller bidrar till en tydlig distans. Också intressant att titta närmare på vilka knep som används för att få läsaren personligt engagerad. När det kommer till den verbala kommunikationen och vilka språkliga semiotiska resurser som exempelvis reklamskapare använder sig av är det väldigt tydligt då en får syn på dem på ett konkret sätt. Egentligen självklara saker som verkligen tydliggörs i denna text. Figur 10. På sidan 46 i Björkvalls bok är tydlig och ger en bra överblick på detta tycker jag.

Att se dessa ”nycklar” med vilka bland annat reklamskapare och opinionsbildare använder sig av för att nå oss är nödvändigt för att kunna ha ett kritiskt och granskande förhållningssätt till all massmedia och kommunikation som vi dagligen utsätts för/ får ta del av, i vår vardag 🙂

3 thoughts on “Seminarie 2, 26/2

  1. Pingback: work from home

Leave a Reply