Piaget och synen på ny kunskap

“Ur Piagets perspektiv får man kunskap genom att upptäcka hur omvärlden fungerar. Verbal undervisning som förklarar och lägger till rätta leder inte till det slags restrukturering och förståelse som utmärker genuin kunskap. I sin syn på undervisning var Piaget således direkt negativ till traditionell katederundervisning och mer principiellt till vuxnas försök att överföra kunskaper till barn.” Säljö m fl, s 45.

“Grundprinciperna i de aktiva metoderna måste kort sagt hämta inspiration ur naturvetenskapernas historia och kan uttryckas i följande form; “att förstå är att upptäcka”  Konsekvenserna för elev- och lärarroller av denna filosofi blir att barn måste försättas i situationer där de kan vara aktiva, göra experiment, pröva  och dra slutsatser.” Säljö mfl. s. 46

Personligen har jag svårt att lära mig något bara för att jag läser det eller hör det. Jag behöver kunna relatera till det. Jag tänker tillbaka på min egen skolgång och funderar på vad jag minns och vad som finns kvar? Ja inte all fakta jag hört från katedern iallafall. Jag minns en lägerskola från årskurs 5. Vi åkte till Skaftö i 3 dagar och forskade om västkustens vattenlevande djur. Jag minns fortfarande vår utställning som hängde i korridoren utanför vårt klassrum. Hade vi läst om dessa djur i en bok i vårt klassrum hade jag säkerligen glömt alltihop. Eller ett äldre minne… Vi skulle prata om rotfrukter när jag gick i förskoleklass och var 6 år. Vi gjorde en utflykt till ett torg i Göteborg och gick omkring och luktade på alla rotfrukter. Än i dag kan jag kastas tillbaka till den där utflykten när jag känner doften av kålrot, pepparrot, palsternacka & rotselleri. Hur skulle en pedagog kunna övertyga oss om dofterna enbart genom ord? Vi var där, vi upplevde, vi lärde oss. Ja vi hade den pedagog som tog med oss dit och det tror jag är viktigt att inte glömma bort; att vissa saker behöver eleverna handledning i, mer eller mindre.

 

 

Leave a Reply