Seminarie 22/2: The Boiling FROG syndrome?

Ja, frågan är värd att diskuteras. När detta skrevs var det nyare och kanske fanns en större rädsla och även en större känsla att behöva vara på sin vakt mot kommersialism som skulle kunna förleda elever (och lärare) att helt förlorade gå in i en fantasi-baserad tillvaro där det inte finns någon medvetenhet om vilka krafter som styr.

Diskussion: har vi blivit FÖR vana vid att ständigt ha “upplevelseindustrin” i vår vardag så att vi glömmer ett kritiskt tänkande eller har vi blivit bättre på att urskilja saker? Jag tänker att vi blivit mer analyserande, men samtidigt själva så hemmablinda att vi inte ser lika kritiskt på saker längre… Som typ “the boiling frog.” Vad tror ni?

Leave a Reply