12/4 Seminarie: Vad gäller genre inom filmindustrin

”Båda forskarna tar alltså avstånd från traditionella genreanalyser, där genre används för att klassificera texter utifrån på förhand givna drag. De betonar att genrer är dynamiska. Neale visar att en och samma film kan ”läsas” olika beroende på vilken genretillhörighet den tillskrivs, och Palmer gör klart att en text kan tillhöra flera genrer samtidigt.

”Neale står för en mer dynamisk genresyn än Todorov: genrer präglas inte bara av repetition, utan minst lika mycket av variation och förändring. Genrer består av förväntningssystem som gör att olika element i filmer blir meningsfulla och begripliga för publiken. För att komma åt vilka förväntningssystem som publiken aktiverar är det nödvändigt att utgå från filmindustrins och massmedias genrebeteckningar.”

Jag tycker detta är en väldigt intressant aspekt. De förväntningar vi har på filmen, genom att vi läst vilken genre den tillhör, gör att vi tolkar filmen på ett specifikt sätt. Låt mig ta ett exempel. En flicka i vit klänning kommer gående på en väg. En bil kommer åkande. Det har stått romantiskt drama som genre så genast förväntar sig publiken kanske ett meet cute, det första mötet med kärleken. Scenario två: En flicka i vit klänning kommer gående på en väg. En bil kommer åkande. Det har stått skräck som genre så genast förväntar sig publiken att de bör vara på sin vakt, pulsen ökar etc. Hjälper filmmusiken? Ja, till viss del. Men det är ändå filmens tillskrivna genre som avgör många gånger. En komedi kan ha dramatisk skräckinjagande musik men vet vi att det är en komedi ökar inte vår puls fullt så mycket trots ljudeffekterna.

Jag känner personer som aldrig vill läsa om filmer innan vi ser dem. De vill inte veta genre eller ha någon förkunskap om filmen. Hur gör ni?